Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania

Dla każdego przedsiębiorcy największym obciążeniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest oczywiście zapłacenie w terminie wszystkich podatków. By ułatwić sobie sposób rozliczania z urzędem skarbowym, przedsiębiorcy poszukują dla siebie możliwie najatrakcyjniejszego rozwiązania tego problemu. Ustawodawca daje obecnie przedsiębiorcom możliwość wyboru spośród pięciu form opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję o wyborze formy opodatkowania do końca stycznia każdego nowego roku podatkowego. Nad wyborem należy się gruntownie zastanowić, gdyż może on być naszym przyjacielem, lecz, gdy źle wybierzemy to bardzo szybko może się stać naszym wrogiem. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wybierają spomiędzy zasad ogólnych opodatkowania, czyli według skali osiemnasto i trzydziesto dwu procentowej, według podatku liniowego, czyli opodatkowania dziewiętnasto procentowego, ryczałtu ewidencjonowanego, podatku tonażowego, albo karty podatkowej. By wybrać właściwie najlepiej skonsultować swoją decyzję z osobą profesjonalnie zajmującą się doradztwem podatkowym. W szczególnie trudnej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i trudno jest im przewidzieć, swoje przyszłe przychody, zdarza się taka sytuacja niezwykle często.