Wkład własny w dotację

Wkład własny w dotację

Co do zasady, od osób, które ubiegają się o otrzymanie pomocy ze środków europejskich na otworzenie własnej firmy nie jest wymagany wkład własny. Zdarza się jednak, ze niektóre urzędy marszałkowskie prowadzące rekrutację stawiają przed kandydatami dodatkowe wymagania w postaci wkładu własnego. Dodatkowe kryterium w postaci zaangażowania w planowane przedsięwzięcie własnych środków zdecydowanie ogranicza dostęp do dotacji, ponieważ od razu wyklucza ze startu w konkursie osoby, które chociaż mają dobry pomysł, to jednak nie posiadają żadnych środków, aby móc go zrealizować. Warto jednak zaznaczyć, ze zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy ze środków publicznych, kryterium to nie może być stawiane na samym początku, gdyż wtedy rzeczywiście ograniczałoby dostęp do pomocy publicznej i łamało konstytucyjna zasadę równego traktowania, z tego tez względu kryterium to odgrywa role dopiero na końcowym etapie rekrutacji, tzn. już w momencie przyznawania dotacji. Zazwyczaj wymagany jest przez urzędy wkład własny w postaci równowartości od 5% do aż 20% kwoty otrzymanej dotacji. Żądanie wniesienia wkładu własnego związane wiąże się z tym, że pieniądze z tytułu są zwykle wypłacane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co w praktyce oznacza, że osoba nieposiadająca żadnych środków własnych, jest w stanie faktycznie rozpocząć działalność dopiero po otrzymaniu przyznanej kwoty.