Procedura zakładania działalności gospodarczej

Procedura zakładania działalności gospodarczej

Wiele zalet łączy się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jednak wiele osób rezygnuje z tego pomysły jeszcze zanim zdąży zorientować się, jakie są wymagania odnośnie osób przeprowadzających procedurę rejestracji. W myśl nowych przepisów by zostać prawnie uznanym za przedsiębiorcę trzeba w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać wniosek o rejestrację w ewidencji działalności gospodarczej. Wzór takiego wniosku możemy znaleźć bez problemu w sieci internetowej, albo w urzędzie gminy czy miasta. Wypełniony wniosek możemy wysłać drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu, pocztą, albo osobiście złożyć go w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na nasz adres zamieszkania. Od dwa tysiące dziewiątego roku obowiązuje w większości przypadków zasada jednego okienka, co oznacza, że przyszły przedsiębiorca nie musi odwiedzać wszystkich instytucji oddzielnie, lecz wszystkie kwestie załatwiamy za jednym razem we właściwym urzędzie. Gdy w naszej działalności planujemy zatrudniać inne osoby, to musimy zgłosić ten fakt do państwowej inspekcji pracy. W niektórych rodzajach działalności konieczne jest również otrzymanie koncesji albo licencji na prowadzenie danej działalności. Nie obejdziemy się w naszej firmie także bez wyrobienia pieczątki firmowej oraz bez założenia firmowego rachunku bankowego.