Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Nasza firma niezależnie od jej wielkości, powinna korzystać z usług profesjonalnego doradcy podatkowego i księgowego. W niektórych przypadkach, czyli w konkretnych formach organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej nawet obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Jest to znaczne obciążenie finansowe dla firmy, lecz są też pewne zalety, takiego stanu rzeczy. Księgowy czy doradca podatkowy z pewnością pomoże wybrać najkorzystniejszą dla naszej działalności podatkowej formę opodatkowania. Każdy przedsiębiorca musi do końca stycznie nowego roku podatkowego wybrać formę opodatkowania, a ma do wyboru pięć takich metod. Jedną z nich jest opodatkowanie prowadzonej działalności na zasadach ogólnych. Przy zasadach ogólnych skala podatkowa przybiera dwie wysokości osiemnasto i trzydziestodwuprocentową. Kolejnym sposobem opodatkowania jest podatek liniowy. W tym przypadku występuje jedna stawka podatkowa, mianowicie dziewiętnastoprocentowa. Jednym z najkorzystniejszych i najchętniej wybieranych sposobów opodatkowania, jest opodatkowanie według ryczałtu ewidencjonowanego. Ma on wiele korzyści, jednak są również przedsiębiorcy, którzy mogą sporo opowiedzieć o niedogodnościach takiego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Pozostałe dwie formy opodatkowania działalności gospodarczej to karta podatkowa i podatek tonażowy.