Formy prowadzenia przedsiębiorstw

Formy prowadzenia przedsiębiorstw

Osoby, które planują otworzenie i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa mogą przebierać, jeśli chodzi o formę organizacyjno-prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy się zorganizować w formę spółki prawa handlowego to do wyboru mamy właściwie sześć ścieżek dawnego rozwoju. Kodeks spółek handlowych wyróżnia cztery rodzaje spółek osobowych. Należą do nich spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółki partnerskie. Te ostatnie są szczególną formą prawną, ponieważ grupować się w ten sposób mogą tylko i wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Enumeratywnie wolne zawody wymienione są w odpowiednich artykułach kodeksu spółek handlowych. Wśród nich warto wspomnieć o adwokatach, notariuszach, radcach prawnych, farmaceutach, czy tłumaczach przysięgłych i pielęgniarkach. Spółki kapitałowe zaś zostały podzielone na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, jednak założenie takiej formy organizacyjno-prawnej wiąże się z koniecznością zebrania kapitału zakładowego. Od wyboru formy zorganizowanie zależy między innymi sposób rozliczania się naszego przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych, dlatego niewątpliwie warto jest skorzystać z pomocy radcy prawnego i księgowego, którzy pomogą nam w najlepszym w naszej sytuacji wyborze formy opodatkowania.