Czym jest wsparcie pomostowe

Czym jest wsparcie pomostowe

Osoby które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich na założenie własnego biznesu mogą się jeszcze dodatkowo starać o tak zwane wsparcie pomostowe. Wsparcie pomostowe to nic innego jak dodatkowa bezzwrotna pomoc finansowa. Pomoc ta polega na comiesięcznej wypłacie środków w kwocie nieprzekraczającej równowartości minimalnego wynagrodzenia przez okres sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach można się starać o przedłużenie wsparcia pomostowego na okres łącznie dwunastu miesięcy. Takim uzasadnionym przypadkiem będzie ponoszenie strat przez przedsiębiorcę co zagraża egzystencji przedsiębiorstwa bądź tez wystąpienie niespodziewanych okoliczności utrudniających normalne funkcjonowanie firmy. Celem tego dofinansowania jest pomoc w spłacie bieżących zobowiązań przedsiębiorcy na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego też względu środki z tego tytułu mogą być przeznaczane na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem firmy, takich jak składki do ZUS, czynsz, opłaty za media, zobowiązania podatkowe. To co pozostanie można przeznaczyć na takie rzeczy jak usługi pocztowe, prawne bądź księgowe, a także usługi związane z promocja i reklamą przedsiębiorstwa. Środki z tego tytułu nie mogą być natomiast przeznaczane na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji czy też zakup towarów z przeznaczeniem ich do dalszej odsprzedaży.