Zwrot przyznanego dofinansowania z UE

Zwrot przyznanego dofinansowania z UE

Działalność gospodarcza, która została uruchomiona dzięki pomocy publicznej ze środków unijnych, aby móc skorzysta w pełni z dofinansowania, tzn. aby było ono bezzwrotne, musi być prowadzone przez kolejnych dwanaście miesięcy. W przeciwnym wypadku trzeba będzie oddać otrzymana kwotę. Od obowiązku tego mogą zostać zwolnione osoby znajdujące się w naprawdę szczególnej sytuacji. Taką szczególną sytuacja może być śmierć bądź tez poważna choroba. Przez pierwszych dwanaście miesięcy przedsiębiorca, który uczestniczył w szkoleniu poddawany jest kontroli, tzn. monitorowany jest sposób w jaki wykonuje działalność gospodarczą i czy wykorzystuje przyznane środki zgodnie z umową. Rozliczenie pomiędzy urzędem a przedsiębiorcą odbywa się na podstawie złotych oświadczeń o dokonaniu konkretnych zakupów bądź tez o skorzystaniu z konkretnych usług, które przewidziane były wcześniej w sporządzonym przez przedsiębiorcę i załączonym do wniosku o przyznanie dotacji biznesplanie. Wynika więc z tego, ze nie istnieje obowiązek przedkładania wszystkich faktur. Ważne jest aby działalność gospodarcza była prowadzona na ternie województwa, na obszarze którego działa dany urząd organizujący konkurs. Warto jeszcze wspomnieć, że zwrot równowartości kwoty przyznanej dotacji jest zabezpieczony najczęściej w formie poręczenia majątkowego. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, z którego nie musza aczkolwiek zazwyczaj korzystają organizatorzy konkursu.