Wniosek o dotację ze środków europejskich

Wniosek o dotację ze środków europejskich

O przyznanie dotacji z UE na otworzenie własnej formy można się ubiegać w miejscu, gdzie zamierzamy zarejestrować planowana działalność gospodarczą bądź tez w miejscu stałego albo tymczasowego pobytu. Aby móc wystartować w konkursie organizowanym przez urząd marszałkowski należy złożyć wniosek aplikacyjny. Stosowny formularz można porać ze strony internetowej bądź tez uzyskać go w bezpośrednio w biurze. Wniosek zawiera rubryki, w których należy wpisać następujące dane – dane kontaktowe wnioskodawcy, status na rynku pracy, zwięzły opis planowanej działalności gospodarczej, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej ze środków z Funduszu Prac, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji oraz regulaminem przyznawania środków w ramach tego programu oraz oświadczenie o przedstawieniu prawdziwych danych we wniosku. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych załączników, ponieważ w formularzu są już zawarte wszystkie niezbędne informacje. Wniosek należy złożyć we wskazanym miejscu oraz terminie. Warto wspomnieć o tym, żeby zapoznać się z regulaminem rekrutacji, ponieważ zwykle znajdują się tam bardzo istne informacje dla przyszłych kandydatów. Regulamin powinien być dostępny na stronie internetowej urzędu.