Zakładanie spółki osobowej

Zakładanie spółki osobowej

Kodeks spółek handlowych przewiduje cztery rodzaje spółek osobowych, należą do nich spółki partnerskie, jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Prowadzenie jednego z rodzajów spółki osobowej niesie ze sobą wiele korzyści, lecz tak, jak zawsze w takich przypadkach nie ma samych plusów, z prowadzeniem takich spółek wiążą się również niestety pewne niedogodności. Gdy posiadamy prawo wykonywania jednego z wolnych zawodów enumeratywnie wymienionych w kodeksie prawa handlowego wówczas mamy podstawę do założenia spółki partnerskiej. By podpisać umowę spółki partnerskiej potrzebny nam będzie w takim przypadku jeszcze jeden wspólnik. Umowę spółki partnerskiej spisuje się w formie aktu notarialnego, inaczej umowa będzie niewiążąca. Do wolnych zawodów w naszym kraju należą zawody adwokata, aptekarza, biegłego rewidenta, tłumacza przysięgłego, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego, pielęgniarki, lekarza, księgowego i wielu innych. Ciekawą formą spółki osobowej jest również spółka jawna mogą ją zakładać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Niedogodnością tej formy jest odpowiedzialność solidarna wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność dotyczy całego majątku wspólnika, a nie tylko wniesionego do spółki wkładu. Trzeba po prostu bardzo uważać na to, z kim podpisujemy umowę spółki.