Wybór formy organizacyjnej przedsiębiorstwa

Wybór formy organizacyjnej przedsiębiorstwa

Z wyborem formy organizacyjno-prawnej wiązać się może wiele korzyści finansowych i formalnych. Jeżeli zamierzamy prowadzić skromną działalność nie musimy od razu wybierać skomplikowanej formy prawnej, z którą wiązać się będzie konieczność prowadzenia pełnej księgowości i rozliczania się z urzędem skarbowym w bardzo skomplikowany sposób. Jeżeli mamy ochotę założyć spółkę, to obecny kodeks spółek handlowych daje nam możliwość założenia sześciu rodzajów takiej działalności. W krajowym prawie handlowym występują cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. Spółki kapitałowe to bardzo skomplikowane formy organizacyjno-prawne należą do nich spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Do ich założenia konieczne jest zebranie odpowiedniego kapitału początkowego. W przypadku spółek akcyjnych, kapitał początkowy musi wynosić sto tysięcy złotych, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mowa jest w przepisach o pięciu tysiącach złotych kapitału początkowego. Spółki osobowe występujące w krajowym porządku prawa handlowego to spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie. W kodeksie spółek handlowych nie jest wymieniona spółka cywilna, ona opisana jest w przepisach kodeksu cywilnego. Warto poradzić się kompetentnej osoby, która forma będzie dla nas najlepsza.