Charakterystyka małych przedsiębiorstw

Charakterystyka małych przedsiębiorstw

W unijnych przepisach prawnych wyraźnie jest wyróżniony segment małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej grupy zaliczają się także mikro przedsiębiorstwa. Mikro przedsiębiorstwo to takie, które nie zatrudnia powyżej dziesięciu pracowników, a ich roczny obrót nie jest wyższy niż dwa miliony euro. Przy małych przedsiębiorstwach limity te wynoszą odpowiednio pięćdziesięciu pracowników i dziesięć milionów euro obrotu. Sektor średnich przedsiębiorstw mieści się w granicach dwustu pięćdziesięciu pracowników i pięćdziesięciu milionów euro obrotu. Zaklasyfikowanie do każdej z tych grup ma znaczenie przy późniejszym opodatkowaniu, a także przy otrzymywaniu różnego rodzaju kredytów preferencyjnych czy dotacji unijnych. Przedsiębiorcy z tego sektora gospodarki stanowią o jej ogólnej sile, to oni są w dużej mierze odpowiedzialni za wysokość produktu krajowego brutto. Z tytułu posiadania małego przedsiębiorstwa można łatwiej otrzymać na przykład kredyt inwestycyjny na rozwój i modernizację przedsiębiorstwa. Tacy przedsiębiorcy o wiele łatwiej otrzymują także kredyty technologiczne i pieniądze na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do krajowej gospodarki. Przedsiębiorstwo takich rozmiarów obecnie można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, tym samym rejestrujemy się, jako płatnicy w urzędzie skarbowym i zakładzie ubezpieczeń społecznych.