Szkolenia przed przyznaniem dotacji

Szkolenia przed przyznaniem dotacji

Bezrobotny, który ubiega się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej może wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez powiatowy urząd pracy. Udział w takim szkoleniu nie jest jednak obowiązkowy. Tematyka szkolenia jest zwykle związana zasadami prowadzenia własnej firmy, szkolenie ma wiec na celu wstępne przygotowanie osób bezrobotnych do tego, czego chcą się podjąć po tym jak otrzymają pomoc z urzędu pracy. Szkolenia tego rodzaju organizowane sa zazwyczaj kilka razy do roku i trwają kilka tygodni. Naprawdę warto skorzystać z tej oferty, ponieważ na szkoleniu można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy oraz nabyć umiejętności, które przydadzą się nie tylko przy prowadzeniu własnej firmy, ale i również już na etapie składania wniosku o przyznanie dotacji. Przykładowo, aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy trzeba umieć wyliczyć podatek oraz planowane zyski z przyszłej działalności. Z wypowiedzi urzędników wywnioskować można, że osoby, które przeszły takie szkolenie mają zdecydowana przewagę nad osobami, które ze szkolenia nie skorzystały w tym zakresie i znacznie częściej ich wnioski rozpatrywane są pozytywnie. Na szkoleniu takim bezrobotni uczą się jak przygotować biznes plan oraz maja możliwość porozmawiania z doradca zawodowym, który oceni ich predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.