Kto może się starać o dotację z UE

Kto może się starać o dotację z UE

O dotację z Unii Europejskiej na założenie własnej firmy może się starać każda osoba fizyczna, która ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie jest w stanie samodzielnie zrealizować swojej wizji ze względu na brak środków bądź też ma tych środków za mało. Aby móc otrzymać dotację nie można mieć zarejestrowanej działalności w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem, nie dotyczy to jednak osób, które prowadzą działalność gospodarczą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Nie można też zalegać w spłacie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która chce uzyskać dotację nie może też być uwikłana w sprawy sądowe bądź już egzekucyjne w związku z zaleganiem w spalcie zobowiązań. Wsparcie w ramach programów operacyjnych UE kierowane jest jednak do wybranych grup docelowych. I tak przykładowo program 6.2 Kapitał Ludzki jest skierowany do osób, które w okresie ostatnich dwunastu miesięcy pozostawały bezrobotne, kobiet, osób do 25 roku życia bądź osób, które ukończyły 45 lat, osób niepełnosprawnych czy tez mieszkańców wsi bądź małych miejscowości. Co ważne dotację z UE mogą uzyskać zarówno osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy jak i niezarejestrowane, osoby pozostające w stosunku pracy, świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, studenci i uczniowie powyżej 18 roku życia, jak i rolnicy zamierzający rozpocząć działalność nie związana z rolnictwem.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

Comments

comments

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.