Reglamentowana działalność gospodarcza

Reglamentowana działalność gospodarcza

Nie każdy typ działalności gospodarczej jest wolny, co oznacza że nie każdą działalność można ot tak podjąć i ją wykonywać. Przedsiębiorca musi w niektórych przypadkach uzyskać zezwolenie czy koncesję na prowadzenie firmy w danej branży. W Polsce jest sporo taki reglamentowanych typów działalności gospodarczej, co oznacza utrudnienia przy rozpoczynaniu działalności. Dla przykładu koncesjonowane jest rozpoznawanie, wyszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Tutaj to państwo zakłada, że posiada monopol na taką działalność i bardzo restrykcyjnie podchodzi do rezygnacji z tego monopolu, co objawia się udzieleniem koncesji. Działalność firmy w takiej czy innej reglamentowanej dziedzinie będzie dopuszczalne tylko na mocy indywidualnej, konkretnej decyzji administracyjnej o przyznaniu koncesji czy zezwolenia. Koncesji nie może otrzymać każdy przedsiębiorca. Musi on spełniać wymogi, ale nie oznacza to, że na pewno zostanie mu przyznana koncesja. Może się on jednak ubiegać o promesę, czyli przyrzeczenie przyznania koncesji od organu administracji. Organ deklaruje, że przyzna koncesję, jeśli przedsiębiorca spełni wszystkie wymogi. Inaczej jest przy działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Można liczyć, że będzie się prowadziło taką działalność o ile spełni się wymogi formalne, ponieważ wtedy organ administracji ma obowiązek wydać decyzję pozytywną dla przedsiębiorcy i dopuścić go tym samym do prowadzenia reglamentowanej działalności.