Kredyt na start

Kredyt na start

Nowo powstająca firma potrzebuje zwykle zastrzyku gotówki na rozkręcenie biznesu. Niestety uzyskanie kredytu przez nowo powstała firmę jest niezwykle trudne. Niewiele banków ma też w swojej ofercie kredyty dla nowo utworzonych przedsiębiorców – tak zwanych start-upów. Zwykle też suma udzielona z tego tytułu nie jest zbyt wysoka. Obawa przed udzieleniem takiego kredytu wynika głównie z braku możliwości sprawdzenia stanu finansowego Dalego przedsiębiorstwa, gdyż nie posiada ono żadnej historii a co za tym idzie nie można ocenić ani jego zdolności kredytowej ani nie można przewidzieć, czy będzie rzetelnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Niektóre banki oferują w zamian lub obok kredytu inne rozwiązania, takie jak karta na początek bądź też kredyt na rachunku firmowym. Niektóre banki oferują więc nowo utworzonym przedsiębiorcom karty kredytowe z limitem kredytowym średnio na od 5.000,00 do 10.000,00 zł. Zdarza się, że z czasem limit ten jest zwiększany. Pamiętać jednak trzeba, że oprocentowanie kart kredytowych jest znacznie wyższe niż oprocentowanie kredytu, gdyż sięga zwykle 20%. Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest kredyt na rachunku bankowym, gdyż możemy tutaj uzyskać znacznie większą sumę, zwykle od 10.000,00 do 20.000,00 zł, ale zdarzają się też takie oferty, gdzie forma uzyskuje limit debetu w kwocie nawet 300.000,00 zł. Ponadto taki debet jest oprocentowany korzystniej niż karta kredytowa.