Dofinansowanie usług internetowych

Dofinansowanie usług internetowych

Uzyskanie pomocy publicznej w formie dofinansowania działalności gospodarczej jest tez możliwi w przypadku, gdy dana działalność już prowadzimy, a więc nie tylko na etapie planowania rozpoczęcia prowadzenia działalności. O pomoc taką mogą się bowiem ubiegać osoby, które prowadzą już zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale na rynku działają nie dłużej niż dwanaście miesięcy w branży informatycznej. To znaczy w takim przypadku można uzyskać dotację w kwocie nawet 490.000,00 zł na uruchomienie e-usług. Środki te przyznawane są w ramach programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wymogiem uzyskania pomocy finansowej w ramach tego programu jest więc prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż rok oraz posiadanie środków finansowych, które gwarantują powodzenie przedsięwzięcia, to znaczy uruchomienie planowanej działalności gospodarczej. Powiedzieć więc trzeba, że nie jest to pomoc dla osób, które nie posiadają żadnego kapitału, nie jest to wiec pomoc dla osób dopiero wchodzących na dany rynek, a wiec dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, lecz raczej pomoc na rozwój istniejącej już firmy, popchnięcie jej do przodu, aby mogła przynosić jeszcze większe zyski.