Kto może otrzymać dotację z Urzędu Pracy

Kto może otrzymać dotację z Urzędu Pracy

Status osoby bezrobotnej jest jednym z kryteriów warunkujących przyznanie dotacji z powiatowego urzędy pracy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak nie każda osoba bezrobotna ubiegająca się o taka dotację otrzyma ją. Aby móc bowiem otrzymać bezzwrotna pomoc od państwa na założenie własnej firmy należy oprócz posiadania statusu osoby bezrobotnej i bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy należy dodatkowo spełnić następujące kryteria. Po pierwsze należy wykazać, że w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej nie odmówiło się bez uzasadnionej przyczyny na propozycję zatrudnienia przedstawiona przez powiatowy Urząd Pracy, a także innej formy zatrudnienia, stażu, praktyk bądź innych prac czy robót publicznych, nie otrzymało się jak dotąd z Funduszy Pracy bądź tez z innych środków publicznych bezzwrotnej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, nie było się skazanym za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przez złożeniem wniosku, nie ubiegało się o przyznanie pomocy z urzędu pracy w innym powiecie bądź tez pomocy na założenie spółdzielni socjalnej, ani tez nie otrzymały takiej pomocy. Dopiero przy łącznym spełnieniu wszystkich tych wymogów danej osobie może zostać przyznana dotacja.