Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy

Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy

Dla doświadczonego przedsiębiorcy doskonale wiadome jest, że wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o późniejsze warunki rozliczania się z urzędem skarbowym i wybór formy opodatkowania. Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą może spróbować swoich sił prowadząc indywidualną działalność gospodarczą, spółkę cywilną, albo jedną z form, jakie podsuwa nam kodeks spółek handlowych. W tymże kodeksie mamy do wyboru albo jedną z czterech spółek osobowych, albo jedną z dwóch spółek kapitałowych. Do grupy spółek osobowych należą spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Z kolei spółkami kapitałowymi wymienionymi w wyżej wspomnianym kodeksie są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Jednak do założenia spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej konieczne jest zebranie odpowiedniego kapitału zakładowego. Jest on różny w zależności od rodzaju spółki, najwyższy jest w spółkach akcyjnych i wynosi on sto tysięcy złotych. W pozostałych spółkach nie ma konieczności gromadzenia takich środków. Jeżeli posiadamy do uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, to może się okazać, że będzie to dla nas sposób na dochodowy biznes, kompletną listę wszystkich wolnych zawodów, zawiera oczywiście kodeks spółek handlowych.