Wniosek o wpis do ewidencji

Wniosek o wpis do ewidencji

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą jest zmuszona do wypełnienia i załatwienia szeregu formalności. Od dwa tysiące dziewiątego roku procedury uległy znacznemu uproszczeniu, wprowadzono wówczas zasadę tak zwanego jednego okienka, co oznacza w praktyce, że obecnie każdy nowy przedsiębiorca nie musi odwiedzać oddzielnie wszystkich urzędów, lecz wszystko załatwia w jednym okienku w rzędzie miasta, albo w urzędzie gminy. Każdy nowy przedsiębiorca musi na pierwszym miejscu złożyć we właściwym dla jego miejsca zamieszkania wniosku o wpis do ewidencji i działalności gospodarczej. Wzór takiego wniosku możemy z powodzeniem znaleźć w sieci internetowej i tą samą drogą wysłać go do właściwego urzędu. Taki wniosek jest jednocześnie zgłoszeniem swojej firmy do urzędu skarbowego, wnioskiem o nadanie numeru identyfikującego przedsiębiorcę i zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń społecznych. Wniosek o wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej można złożyć nie tylko drogą internetową, lecz również za pośrednictwem poczty oraz osobiście we właściwym urzędzie gminy. Jeżeli wiadomości zawarte we wniosku są wystarczające zostajemy wpisani na listę przedsiębiorców, lecz nie jest to oczywiście koniec naszej przygody z wizytami po urzędach. Konieczne w niektórych przypadkach będzie na przykład otrzymanie stosownych pozwoleń.