Uzyskanie wymaganych pozwoleń

Uzyskanie wymaganych pozwoleń

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest dopiero pierwszym z wielu etapów prowadzących do właściwego rozpoczęcia działalności naszej firmy. Przy prowadzeniu wielu rodzajów działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i koncesji. Do takich działów uregulowanych należą między innymi firmy zajmujące się ochroną mienia i osób, czyli wszystkie firmy ochroniarskie i tym podobne. Także każdy przewoźnik lotniczy musi się przed złożeniem odpowiedniego wniosku ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Również branża opierająca swoją działalność na rozpoznawaniu i poszukiwaniu złóż kopalin musi uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie takich prac. Jeżeli nasza wymarzona firma ma się zajmować wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, to również będziemy musieli otrzymać odpowiednie zezwolenie. Po odpowiednie koncesje powinniśmy się zwrócić do odpowiedniego ministra, który jest właściwy ze względu na przedmiot prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Każdy tego rodzaju wniosek musi zawierać pewne stałe elementy, jak na przykład konkretne dane dotyczące takiego przedsiębiorcy, jego adres, nazwę i siedzibę firmy, trzeba także podać numer w rejestrze przedsiębiorców, czy nakreślić rodzaj prowadzonej przez nas działalności.