Słabe i mocne strony

Słabe i mocne strony

Bardzo ważnym elementem wniosku o przyznanie dotacji z urzędu pracy na prowadzenie działalności gospodarczej są tak zwane słabe i mocne strony. Jest to punkt we wniosku, w którym dokonuje się dokładnej i rzetelnej analizy słabych i mocnych stron w planowanym przedsięwzięciu, czyli planowanej działalności gospodarczej. Analiza ta ma na celu przedstawienia zarówno szans, jakie wnioskodawca przewiduje w prowadzeniu tej działalności gospodarczej, jak i zagrożeń jakie mogą na niego czyhać. Analizy takiej dokonuje się zarówno w kontekście etapu rozpoczęcia działalności, jak i prowadzenia jej przez okres następnych dwunastu miesięcy. Mocne i słabe strony mogą dotyczyć wielu różnych kwestii, wszystko zależy od tego jaka działalność zamierzamy prowadzić i jak potrafimy wszystko uargumentować. Przykład mocną, jak i tez słaba stroną może być lokalizacja, a więc miejsce gdzie jest położona siedziba główna nasze formy. W zależności od tego czy jest to centrum miasta, czy tez obrzeża może być to słaba bądź mocna strona. W praktyce więc punkt ten opiera się na wykazaniu tego, jak potrafimy podkreślić nasze atuty i jak je maksymalnie wykorzystać, a jak zniwelować skutki pewnych niedociągnięć czy braków, tak aby miały jak najmniejszy wpływ na efektywność prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.