Prowadzenie spółki jawnej

Prowadzenie spółki jawnej

Jeżeli wybraliśmy, jako naszą przyszłą formę organizacyjno-prawną naszego przedsiębiorstwa spółkę jawną, to pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności będzie rejestracja tego podmiotu gospodarczego. Wspólnikami w tego rodzaju spółce osobowej mogą być tak osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Istotną wadą takiej formy prawnej, jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem. Każdy wspólnik w spółce jawnej odpowiada nie tylko wniesionym do spółki wkładem, lecz również majątkiem osobistym, solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Wierzyciel może również wybrać sobie wspólnika, z którego majątku będzie dochodził roszczeń. W spółkach jawnych nie ma określonego minimalnego kapitału zakładowego, co można poczytać za korzyść płynąca z zawiązania takiej spółki właśnie. Jeśli chodzi o formę opodatkowania, to spółka jawna nie jest traktowana przez instytucje skarbowe, jako podatnik. Podatek dochodowy od uzyskanych dochodów płacą wspólnicy spółki jawnej. Mają możliwość wyboru spośród podatku proporcjonalnego, liniowego, albo od uzyskanych przychodów. W tym rodzaju spółki osobowej istnieje również kilka opcji, jeśli chodzi o sposób rozliczania się z uzyskanych dochodów, czyli na podstawie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, pełnej księgowości czy karty podatkowej.