Podpisywanie umowy spółki

Podpisywanie umowy spółki

Dokumentem potwierdzającym założenie spółki jest umowa spółki, w której muszą się znaleźć pewne stałe elementy. Do takich stałych elementów, które muszą się pojawić się w każdej umowie spółki należą, wskazanie imienne wszystkich członków spółki, wielkość ich wkładu do majątku spółki. Wkładem do majątku spółki nie musi być koniecznie środki pieniężne, może to być to również wkład w postaci intelektualnej, czyli wiedza czy usługi. W umowie każdej spółki trzeba wskazać również siedzibę spółki. Umowa spółki nie jest niczym innym, jak wskazaniem uprawnień i obowiązków każdego ze wspólników. Jeżeli spółka jest zawiązywana na czas określony, to również trzeba zaznaczyć, jaki jest to okres. W przepisach kodeksu spółek handlowych zamieszczone jest, że umowy powinny być podpisywane w obecności notariusza pod rygorem nieważności, nie dotyczy to wszystkich typów spółek. Taka konieczność zachodzi między innymi w spółce partnerskiej. Umowa powinna wskazywać, w jakim celu dana spółka powstała, oraz wymieniać konkretne cele krótko i długoterminowe. By treść umowy spółki sporządzić w profesjonalny sposób można skorzystać z usług firm, które oferują tego rodzaju pomoc. Precyzyjne uregulowanie wszystkich kłopotliwych kwestii, które mogą być przyczyną niezgody w spółce powinno być ważne dla każdego wspólnika.