Dalszy etap rekrutacji

Dalszy etap rekrutacji

Osoby, które przejdą pierwszy etap rekrutacji w konkursie na przyznanie dotacji ze środków europejskich, a więc przejdą kontrole formalnoprawna oraz merytoryczna wniosków, a więc zostaną zakwalifikowane do projektu, jeśli chcą dalej uczestniczyć w projekcie obowiązane są do podpisania deklaracji udziału w projekcie. Dalsze postępowanie obejmuje szkolenie związane z tematyką z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwo z zakresu prowadzenia własnego biznesu przeprowadzane grupach oraz indywidualnie. Czas trwania oraz intensywność szkoleń jest kwestia indywidualna poszczególnych urzędów, tzn. to urząd ustala ile godzin jest w stanie przeznaczyć na szkolenie i jak często będą się one odbywać. Najczęściej tematem szkoleń jest księgowość, marketing, zagadnienia paradne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ubezpieczenia społeczne, podatki, przepisy BHP, tworzenie biznesplanu. Warto zaznaczyć, ze warunkiem uzyskania pomocy jest obecność na wszystkich szkoleniach. Zwolnienie z uczestnictwa w szkoleniu można uzyskać tylko w wyjątkowych przypadkach po wykazaniu, ze posiada się w z danej dziedziny wiedzę i kompetencje, w związku z czym uczestnictwo w szkolenie jest zbędne. Po odbyciu szkoleń i sporządzeniu biznes planu kandydat składa wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej.