Złożenie wniosku o przyznanie dotacji

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji

Coraz więcej osób zdobywa się na odwagę i korzysta ze środków unijnych, jakie zostały przekazane nam na realizacje naszych pomysłów biznesowych. Dotacje otrzymują tylko te osoby, które wykazały się największą kreatywnością i inicjatywą. Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania takiej dopłaty będzie przede wszystkim wypełnienie odpowiedniego wniosku, którego wzór możemy znaleźć albo w odpowiedniej instytucji, albo na państwowych stronach internetowych, wszystko w zależności od naszych możliwości. Do wniosku o przyznanie dotacji unijnych na rozwój własnej działalności gospodarczej trzeba w załączniku dodać projekt biznesplanu, który należy sporządzić z dochowaniem najgłębszych starań. Propozycje inwestycyjne będą rozpatrywane w z góry określonym terminie, najczęściej dwóch tygodni, wtedy otrzymamy mailowo albo telefonicznie decyzję dotyczącą podjętą po rozpatrzeniu naszego projektu. Nie ulega wątpliwości, że najważniejszą częścią naszego wniosku jest biznesplan. Muszą być w nim zawarte informacje dotyczące profilu i charakterystyki naszego przedsiębiorstwa, jak również ocenę naszych na w obecnie panujących warunkach rynkowych. Analiza opłacalności przedsięwzięcia musi zostać przeprowadzona w sposób rzetelny niepodlegający kwestionowaniu. Pieniądze wpływają na nasze konto po określonym w umowie czasie.