Zalety prowadzenia spółki jawnej

Zalety prowadzenia spółki jawnej

Przy zakładaniu działalności gospodarczej bardzo istotne jest odpowiedni wybór formy organizacyjno-prawnej. Od tej decyzji będzie w dużym stopniu zależało powodzenie całego interesu. Każda prowadzona działalność gospodarcze będzie miała swoje mocne i słabsze strony, dlatego trzeba wybrać taką formę prawną, która będzie podkreślała i wspierała nasze mocne punkty, a minimalizowała i przykrywała nasze słabe strony. Przy zakładaniu spółek mamy do wyboru właściwie sześć form prawnych, tyle wskazuje kodeks spółek handlowych. Najchętniej zakładane są spółki osobowe, których wymienionych jest w powyższej regulacji cztery rodzaje. Spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, to cztery formy spółek osobowych, jaki mają do wyboru obywatele naszego kraju. Jeżeli mamy ochotę prowadzenia działalności gospodarczej pod własną firmą i cieszymy się powszechnym zaufaniem wśród wspólników, wówczas może się okazać, że najlepszym dla nas rozwiązaniem będzie prowadzenie spółki jawnej. Do zalet takiej formy należy oczywiście łatwość otwarcia takiego biznesu, gdyż nie wymaga on od właścicieli gromadzenia kapitału zakładowego. Spółka jawna jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie planują prowadzenia działalności na szeroką, ogólnokrajową skalę, tylko zadowolą się małym rynkiem.