Urzędy bywają pomocne

Urzędy bywają pomocne

Każdy z nas będąc dzieckiem mówił kim by chciał zostać jak dorośnie. Z pewnością część z nas powiedziała, że będzie prezesem albo szefem. Najlepszą drogą do spełnienia takich słów z dzieciństwa jest założenie własnej firmy. Najważniejszy zawsze jest pomysł na coś, co będzie się dobrze sprzedawało i będzie z tego zysk. Potem złożenie wniosku w urzędzie miasta o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Gdy już takowy uzyskamy, musimy starać się o koncesje, jeżeli są one potrzebne w naszym typie firmy. Następnie trzeba sprawić sobie numer REGON. Tym zajmuje się jednak urząd gminy po tym, jak dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gdyż nasz wniosek o ten wpis, jest zarazem podaniem o numer. Jednak obecnie nie jest już wymagane by przedsiębiorca miał numer REGON. Dużym odciążeniem jest dla zakładającego firmę fakt, że część papierkowej roboty, musi wypełnić urząd miasta lub gminy. Oszczędza nam to wycieczkę do urzędu statystycznego. Mamy więcej czasu na rozwój firmy o planowanie jej udoskonaleń. Każdy dokument mniej do wypełnienia, to więcej chwil, które możemy przeznaczyć na dalsze załatwianie papierów. Dodatkowo to że nie potrzebny jest nam tak bardzo numer REGON, skraca czas, który został nam do rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa, a więc działa na nasz zysk.