Student zakłada własną firmę

Student zakłada własną firmę

Biznesem zaczynają interesować się coraz młodsi ludzie. Dużą grupę stanowią tu studenci, którzy jeszcze będąc na uczelni, starają się zorientować, jak wygląda rynek pracy, jakie mają szanse na zatrudnienie itp. Wielu z nich już na studiach zaczyna rozumieć, że może mieć problemy ze znalezieniem pracy, gdyż bezrobocie jest coraz większe. Dlatego zakładają własne firmy. Robią to z kilku powodów. Chcą zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze, zanim zaczną pracować. Liczą, że wpisana w CV własna firma przedstawi ich przyszłemu pracodawcy jako osobę samodzielną, nie bojącą się nowych wyzwań, kreatywną. Takie firmy zakładane są także z myślą o dorobieniu pieniędzy do stypendium. Nie każdy może liczyć na pomoc z domu, a stypendium nie wystarcza zwykle na wszystkie potrzeby. Niektórzy traktują własną firmę jako coś tymczasowego, stanowiącego początek kariery, inny wiążą z nią swoją przyszłość. Wierzą, że kiedy skończą studia i nie będą już musieli godzi pracy z nauką, będą mogli poświęcić się całkowicie własnemu biznesowi. Prowadząc firmę jeszcze na studiach, młody człowiek może liczyć na różnego rodzaju dotacje. Przez pierwszy okres prowadzenia działalności gospodarczej może też liczyć na niższe składki ubezpieczeń społecznych. Własna firma może otworzyć studentowi wiele dróg, jeśli więc czuje, że ma smykałkę do interesów, powinien ją założyć jeszcze będąc na uczelni.