Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kodeks spółek handlowych wymienia dwa rodzaje spółek kapitałowych. Poza spółkami akcyjnymi do grupy spółek kapitałowych należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele osób może być zainteresowanych założeniem takiej właśnie formy organizacyjno-prawnej dozwolonej przez ustawodawcę, ale nie wiedzą, przez jakie etapy należy przebrnąć by taką spółkę założyć. Pierwszym krokiem powinno być sporządzenie umowy spółki. Podpisać taką umowę muszą bez wyjątku wszyscy wspólnicy i to w obecności notariusza. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podpisana bez notariusza jest uważana za nieważną i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Ta forma prawna wymusza na wspólnikach zebranie także odpowiedniego kapitału zakładowego, bez którego spółka nie może rozpocząć swojej działalności. Kapitał zakładowy w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi pięć tysięcy złotych. Po podpisaniu umowy o tym fakcie informujemy krajowy rejestr sądowy. Po rejestracji w tymże rejestrze powinniśmy zgłosić naszą spółkę, jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku od towarów i usług. Konieczne tak, jak w innych rodzajach działalności będzie również otworzenia rachunku firmowego w banku, a także wyrobienie firmowej pieczątki, gdyż bez niej nie załatwimy podstawowych formalności.