Prowadzenie pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości

Pewne formy organizacyjno-prawne wymuszają na przedsiębiorcach konieczność prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. Wszystkie przepisy i uregulowania dotyczące prowadzenia pełnej księgowości zapisane są w ustawie o rachunkowości. Niektóre dodatkowe przepisy i zasady znajdują się w powszechnie obowiązujących aktach niższego rzędu. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i najbardziej sformalizowaną metodą ewidencji księgowości. W bardziej skomplikowanych formach organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej konieczne jest prowadzenie takiej księgowości by zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i aby podmiotom kontrolującym rachunkowość w takich przedsiębiorstwach ułatwić pracę. Dla osób prowadzących tego rodzaju działalności gospodarcze, wypełnianie ksiąg rachunkowych ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Do zalet prowadzenia zapisów na kontach księgowych należy fakt, iż są one znakomitym źródłem informacji dla wszystkich organów w firmie, szczególnie dla zarządu. Ewidentnym minusem i niedogodnością dla właścicieli takich firm jest konieczność ponoszenia stosunkowo wysokich kosztów związanych z prowadzeniem obsługi księgowej. W większych firmach trzeba nawet zatrudniać kilku księgowych, by udało się na czas uzupełniać wszystkie dane.