Koszt założenia firmy

Koszt założenia firmy

Sama rejestracja działalności gospodarczej nie powinna przekroczyć kilkuset złotych, jednak później dochodzi konieczność przeprowadzenia stosownych inwestycji by całe przedsięwzięcie zostało w ogóle uruchomione. Od pewnego czasu przedsiębiorca rejestrujący swoją działalność nie musi płacić za uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Pierwszą opłatą, jaką musimy ponieść jest koszt wyrobienia pieczątki, który nie przekracza stu złotych. Musimy zapłacić również około stu złotych w zakładzie ubezpieczeń społecznych. W niektórych przypadkach, gdy zamierzamy otworzyć działalność ograniczoną prawnie za pomocą koncesji i licencji, to może się okazać, że za otrzymanie takowej koncesji także trzeba będzie zapłacić. Dla początkujących przedsiębiorców możliwe jest otrzymanie dofinansowania do takiego przedsięwzięcia, jeżeli uda się nam przekonać do swojego biznesu stosowne instytucje i osoby. Między innymi taki początkujący przedsiębiorca ma szansę na otrzymanie czterdziestu tysięcy złotych warunkowo bezzwrotnej pomocy, jeżeli uda się nam utrzymać na rynku naszą działalność, przez, co najmniej dwanaście miesięcy. Jeżeli nasz biznes upadnie przed tą datą, wówczas całą dotację będziemy zmuszeni zwrócić. Do dwudziestu jeden tysięcy złotych będzie przedsiębiorca mógł otrzymać z urzędu gminy.