Jak założyć spółdzielnię socjalną za pieniądze z Urzędu Pracy

Jak założyć spółdzielnię socjalną za pieniądze z Urzędu Pracy

Spółdzielnię socjalna mogą założyć osoby fizyczne posiadające status osoby bezrobotnej. Aby spółdzielnia mogła powstać wymagana jest odpowiednia liczba członków. Minimalna liczba członków spółdzielni to pięć osób. Warto pamiętać również o tym, ze liczba członków nie może przekraczać pięćdziesięciu osób. W pierwszej kolejności przyszli członkowie spółdzielni powinni zastanowić się nad profilem swojej działalności i następnie sporządzić statut. Statut jest dokumentem powołującym spółdzielnię do życia i stanowi podstawę jej działania, gdyż określa się w nim cel i przedmiot działania danej spółdzielni. Walne Zgromadzenie spółdzielni zatwierdza statut w formie uchwały. Następnym krokiem jest wybór organów spółdzielni. Aby spółdzielnia mogła formalnie działa wymagany jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, a więc formularz KRS-W5 oraz dołączone do niego następujące formularze: KRS-WK oraz KRS-WM. Aby wniosek był kompletny należy złożyć wraz formularzami jeszcze takie dokumenty jak protokół z zebrania założycielskiego, listę członków założycieli wraz z podpisami, uchwałę założycieli o powołaniu spółdzielni i przyjęciu statutu, statut oraz zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej. Co ważne wniosek taki jest bezpłatny, ponieważ zgłoszenie wpisu spółdzielni jest zwolnione z opłat.