Jak założyć firmę za pieniądze z UE

Jak założyć firmę za pieniądze z UE

Osoba, która chce założyć własną działalność gospodarczą może ubiegać się o bezzwrotna dotację z Unii Europejskiej. Dotację można uzyskać w kwocie nawet 40.000,00 zł, jest to kwota maksymalna, tzn. uzyskana kwota jest związana z rzeczywistymi potrzebami przy uruchamiania działalności gospodarczej. Dotacja będzie bezzwrotna jeśli przedsiębiorca utrzyma się na rynku przez rok, to znaczy jeśli dany przedsiębiorca będzie w stanie prowadzić działalność przez następne dwanaście miesięcy od dnia otrzymania dotacji. Przekazywanie środków w tym celu odbywa się w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej – Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Co ważne dotacji nie wolno łączyć, tzn. można dostać dotację jedynie z jednego źródła, tzn. jeśli staramy się o dotację z powiatowego urzędu pracy to nie możemy uzyskać dotacji ze środków z funduszy europejskich. Warto też wspomnieć o tym, ze osobom, którym przyznano dotacje, przysługuje również wsparcie merytoryczne w postaci indywidualnego doradztwa, co w praktyce oznacza zazwyczaj kilka godzin konsultacji ze specjalistami z zakresu prawa, podatków czy marketingu. Ponadto przedsiębiorca, który otrzymał dotacje ze środków UE może przez okres 6 miesięcy od otrzymania środków wsparcie pomostowe w postaci kwoty pieniężnej w wysokości nie przekraczającej równowartości wynagrodzenia minimalnego.