Indywidualna działalność gospodarcza

Indywidualna działalność gospodarcza

W czasach, gdy więcej osób jest zwalnianych z dotychczasowej pracy niż zatrudnianych. Liczba bezrobotnych stale rośnie. Osoby, które przez dłuższy czas pozostają bez zajęcia, chwytają się różnych sposobów na rozwinięcie skrzydeł. Jednym ze sposobów na aktywację zawodową takiej bezrobotnej osoby, jest przejęcie inicjatywy i podjęcie próby poprowadzenia własnego biznesu. Indywidualną działalność gospodarczą prowadzi w naszym kraju kilkaset tysięcy osób, jest to zdecydowanie najbardziej popularna forma organizacyjno-prawna prowadzenia biznesu. Pierwszym krokiem na drodze do założenia indywidualnej działalności gospodarczej jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek możemy złożyć w zasadzie na trzy sposoby. Drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty, albo osobiście we właściwym urzędzie miasta, albo gminy. Od dwa tysiące dziewiątego roku wprowadzona został zasad jednego okienka, co znacząco usprawnia proces założenia takiej działalności gospodarczej. Taką firmę najlepiej prowadzić z wysokości własnego fotela. Jest to zdecydowanie najdogodniejszy sposób i najtańszy na prowadzenia biznesu. Nie płacimy za dojazdy do pracy, oraz za wynajęcie pomieszczenia biurowego. Jednym z dalszych etapów założenia takiej firmy będzie wyrobienie pieczątki firmowej i konta bankowego.