FMEA

FMEA

Prowadząc własny biznes nieustannie napotykamy na problemy. Im większe przedsiębiorstwo, którym zarządzamy, tym więcej mamy pracy. Szef musi nadzorować każdy dział firmy, nawet jeżeli zatrudnia w tym celu dodatkowych pracowników. Często problemy w firmie zaczynają się w dziale produkcji. Zazwyczaj drobnych kłopotów nikt nie dostrzega lub je bagatelizuje. Później problemy urastają do rangi poważnych kłopotów. By tego uniknąć wiele przedsiębiorstw stosuje metodę FMEA. Metoda ta w największym skrócie polega na dokładnej analizie procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli firma wytwarza jakiś produkt, to najpierw jest on wymyślany, następnie projektowany a na końcu produkowany. Wspomniana metoda ocenia pozytywne i negatywne aspekty każdego z tych etapów. Daje to bardzo dobre skutki. Można dzięki niej wykluczyć te elementy procesu wytwarzania produktu, które opóźniają pracę lub są zbyt kosztowne. Zbędne elementy można usunąć, nieefektywnych pracowników przesunąć do innego działu, a niepotrzebne maszyny wymienić na inne. Obecnie, każda nowoczesna i profesjonalna firma wykorzystuje tę metodę w swojej działalności. Jest ona najskuteczniejsza na rynku.