Dotacje do prowadzonej działalności gospodarczej

Dotacje do prowadzonej działalności gospodarczej

W czasach kryzysu ekonomicznego, małym przedsiębiorcom jest szczególnie trudno utrzymać odpowiednią płynność finansową, która pozawalałaby na spokojne i stabilny rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Dużą przeszkodą na drodze do rozwoju technologicznego wielu przedsiębiorstw jest brak odpowiedniego kapitału potrzebnego do zrealizowania takiego przedsięwzięcia biznesowego. By pomóc podmiotom gospodarczym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw strona państwowa i instytucje unijne decydują się na uruchamianie interesujących programów pomocowych, dzięki którym każdy przedsiębiorca z tego sektora może sobie pozwolić na przeprowadzenie od dawna planowanych inwestycji. Dofinansowania mogą przyznawane zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i dla doświadczonych przedsiębiorców. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą czeka na przykład pomoc w wysokości czterdziestu tysięcy złotych. Będzie to pomoc bezzwrotna, jeżeli uda się takiemu przedsiębiorcy utrzymać swój biznes przez dwanaście miesięcy na rynku. W przeciwnym razie taka osoba będzie musiała zwrócić całą sumę wraz z odsetkami. Dla doświadczonych przedsiębiorców jedną z form pomocy jest dopłata do zaciągniętych kredytów inwestycyjnych czy technologicznych. Z takich programów pomocowych korzysta wielu przedsiębiorców.