Dokumenty niezbędne do założenia firmy

Dokumenty niezbędne do założenia firmy

Na każdy etapie zakładania działalności gospodarczej potrzebne nam będą odpowiednie dokumenty, formularze i tym podobne. Pierwszym formularzem, jaki nam będzie potrzebny jest oczywiście ten umożliwiający nam wpis do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wzór takiego wniosku możemy znaleźć na odpowiednich stronach internetowych. Wniosek możemy złożyć na trzy sposoby, najprostszym chyba jest wysłanie wypełnionego wniosku drogą elektroniczną. Istnieje możliwość również wysłania wniosku pocztą, trzecim sposobem jest złożenie go osobiście w odpowiednim urzędzie miasta czy gminy, właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Wzory formularzy będą nam także potrzebne w urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym czy zakładzie ubezpieczeń społecznych. W urzędzie statystycznym każdy przyszły przedsiębiorca stara się o przyznanie mu numeru REGON. Wszystkie pozostałe potrzebne wnioski najłatwiej nam będzie znaleźć za pośrednictwem sieci internetowej, wpisując w wyszukiwarkę internetową odpowiednią frazę. Możemy potrzebne nam wnioski i formularze znaleźć również w każdym urzędzie gminy czy urzędzie miasta. Na różnych etapach zakładania firmy będą nam potrzebne różne dokumenty. Na samym początku najważniejszym będzie dowód osobisty i numery identyfikujące nas, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą.