Czym jest kredyt technologiczny

Czym jest kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny jest odmianą kredytu zabezpieczającego dotacje ze środków Unii Europejskiej. O kredyt technologiczny mogą się starać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i mali i średni przedsiębiorcy, którzy są w stanie wykazać się zdolnością kredytową, a także w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz jej rozwoju zamierzają zainwestować w nowe technologie, wdrążyć je w swoim przedsiębiorstwie, dzięki czemu będą w stanie uruchomić nową linię produkcyjna bądź te znacznie zmodernizować już istniejącą. Możliwe jest też w ramach tego przedsięwzięcia wdrożenie własnej technologii, która nie jest wykorzystywana na świecie dłużej niż pięć lat. Kredyty technologiczne udzielane są przez banki komercyjne na podstawie zawartych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach działania programu operacyjnego Unii Europejskiej – Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorstwa , które uzyskają kredyt technologiczny w banku komercyjnym mogą się następnie starać o umorzenie spłaty części zaciągniętego zobowiązania w postaci premii technologicznej, a więc pomocy finansowej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna kwota jaka można uzyskać z tytułu premii technologicznej wynosi 4.000.000,00 zł. Premia technologiczna jest więc dofinansowaniem przedsiębiorcy ze środków publicznych, czyli pomocą publiczną.