Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Jak się okazuje możliwe jest również prowadzenie działalności gospodarczej bez jej rejestrowania. Możliwość taką dają nam Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Za niewielką opłatę – około 250 zł miesięcznie – uzyskujemy dostęp do biur, Sali konferencyjnej, pomocy prawno-organizacyjnej, a także szerokiej gamy szkoleń skierowanych do przedsiębiorców. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości powstały z myślą pomocy młodym ludziom w rozpoczęciu kariery zawodowej i realizacji marzeń o własnej firmie. Prowadzenie formy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości charakteryzuje się pewna specyfika, ponieważ z formalnego punktu widzenia firma nie istnieje, niemniej jednak działa na rynku. Przedsiębiorca działający w tej formie nie uzyskuje wpisu do rejestru w CEIDG, nie ubiega się o nadanie numeru REGON ani też nie zgłasza działalności do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Firma funkcjonuje jako integralna część fundacji, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie kosztów do minimum. Aby rozpocząć prowadzenie działalności w tej formie wystarczy skontaktować się z placówką zajmująca się tego rodzaju działaniem, wypełnić ankietę oraz dostarczyć niezbędne dokumenty. Odpowiedź uzyskuje się zwykle bardzo szybko, bo już w ciągu kilku bądź kilkunastu godzin, maksymalnie kilku dni.